Projecten Tuin Header

Privacy Statement

Hier vind je het privacy statement van de besloten vennootschap Vario Fields B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7131 MP) Lichtenvoorde aan de Koningslinde 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50064843.

INLEIDING

In dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierna wordt uitgelegd voor welke doelen wij jouw persoonsgegevens opslaan en gebruiken. Daarnaast vind je in dit statement ook jouw rechten die voortvloeien uit de per 28 mei 2018 inwerking getreden privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien je na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van jouw in dit privacy statement genoemde rechten, dan kun je met ons contact opnemen via telefoonnummer: 0544 - 820 440 of een e-mailbericht sturen naar [email protected]

Heb je een klacht? Dan kun hiermee uiteraard ook bij ons terecht. Je kunt jouw klacht bij ons indienen door ons te bellen op voornoemd telefoonnummer dan wel door ons een e-mailbericht te sturen.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht of wil je liever jouw klacht niet bij ons indienen, dan kun je hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens gratis bereiken op telefoonnummer 088 - 1805 250. Daarnaast kun je jouw klacht ook online indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

Indien nodig zal deze privacyverklaring worden gewijzigd. Het is daarom van belang om deze verklaring periodiek te raadplegen.

DOELEINDE EN GRONDSLAG

Op basis van de AVG mogen wij niet ‘zomaar’ persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij ook zeker niet. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Daarnaast verkrijgen en verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact opneemt via de digitale contactaanvraag of via de chatfunctie van de website. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden geef je ons uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wil je dit liever niet? Bel of stuur ons dan een e-mailbericht met het verzoek om de verkregen gegevens te verwijderen.

Voorts versturen wij via e-mail nieuwsbrieven. Dit doen wij op basis van aanmelding (en daarmee verkregen toestemming). Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief en anderzijds commercieel. Wil je van ons niet langer nieuwsbrieven ontvangen, dan kun je je hiervoor afmelden.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

In de regel verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij toch (in de toekomst) bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan zal dat enkel gebeuren indien dat rechtens is toegestaan.

COOKIES

Vario Fields maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website) wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van verschillende cookies, namelijk functionele -, analytische - en tracking cookies. Technische cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Analytische cookies gebruiken wij voor bijhouden van onder meer bezoekersstatistieken. Op deze manier krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. Met de tracking cookies wordt jouw surfgedrag bijgehouden en wordt een profiel opgesteld om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Bij jouw eerste bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren. Voorts geldt dat cookies een ‘houdbaarheidsdatum’ hebben. Dit betekent dat na verloop van tijd geen gegevens van jouw websitebezoek meer worden geregistreerd. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Meer informatie hierover vind je in de handleiding van jouw browser.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij werken met een softwarepakket waarin gegevens van onze klanten worden verwerkt. Met de aanbieder van dit softwarepakket hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is geregeld. Vario Fields verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden enkel aan derden verstrekt indien dit rechtens is toegestaan dan wel pas na uitdrukkelijk verkregen toestemming van jou.

JOUW RECHTEN

Op basis van de AVG heb jij ondermeer de volgende rechten:

  • Recht op inzage. Jij hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens bij ons op te vragen die wij van jou hebben verzameld. Dit doe je door ons een e-mailbericht te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen.
  • Recht op rectificatie. Het kan voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben verwerkt, niet (meer) kloppen. Je hebt dan het recht om ons op te dragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd.
  • Recht op dataportabiliteit. Het recht van dataportabiliteit, ook wel beter bekend als het recht op overdraagbaarheid, geeft jou het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.
  • Recht op het wissen van persoonsgegevens. Indien je niet langer wenst dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je het recht op het laten wissen van deze gegevens.

Voor meer informatie over jouw rechten en wanneer je deze kunt uitoefenen, verwijzen wij jou naar de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In het kader van de digitale contactaanvraag maken wij gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor heb je ons uitdrukkelijk toestemming gegeven.

BEVEILIGHEIDSMAATREGELEN

Vario Fields gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij maken in dit verband gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures. Alleen zij die daartoe (intern) bevoegdheid zijn, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Voor niet-gerechtigden is de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd.

Mocht je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen en/of behoefte hebben aan aanvullende informatie, neem dan contact met ons op!

Vario Fields B.V.
Koningslinde 5 7131 MP Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-820440
Email: [email protected]
K.v.K. 50064843